Vyhledávání v databázi

Snadné a rychlé vyhledávání v databázi ochranných známek.

Rešerše známek

Porovnání textových a obrazových vlastností ochranných známek.

Automatický monitoring

Pravidelný monitoring současných i nově zapsaných ochranných známek.

Upozornění na kolize

Upozornění na textovou shodu dle nastavených hranic podobností.

Hlídání ochranných známek

Aplikace pokrývá změny v novele zákona o ochranných známkách, kdy povinnost hlídat duplicity přešla z Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) na firmy vlastnící ochrannou známku. Úřad průmyslového vlastnictví již nekontroluje, zda návrh na zapsání ochranné známky nekoliduje s již zapsanými známkami, ale rovnou známku zapíše. Od zveřejnění přihlášky pak máte pouze 3 měsíce na podání námitky.

VÍCE INFORMACÍ

Porovnávání ochranných známek

Hlídač ochranných známek provádí rešerše registrovaných ochranných známek i návrhu na novou ochrannou známku. Aplikace v rámci rešerše porovná textovou i obrazovou část loga ochranné známky, určí míru podobnosti a seřadí od největší po nejmenší míru shody.

MÁM ZÁJEM

Průměrný počet přihlášek národních známek

8343 ročně

695 měsíčně

23 denně

Hi-tech algoritmy porovnávání ochranných známek

Náš nejmodernější algoritmus dokáže jako jediný na trhu porovnat obrazovou část ochranné známky. Aplikace rovněž umožňuje pravidelné zasílání notifikací, automaticky rozpozná známky, u kterých by mohlo dojít ke kolizi s vašimi známkami a na tyto kolize automaticky upozorňuje v aplikaci či e-mailem.

Máte zájem o tento produkt ?

Cena je stanovena individuálně dle rozsahu licence.    ATLAS consulting spol. s r.o., Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

    IČO: 46578706